Polityka prywatności i pliki cookies

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Krimarg Prosystem z siedzibą przy ulicy Warszawskej 250,
  05-82 Kraków wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522-120-42-58, REGON: 141813722. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Procesorem Danych Osobowych jest firma nazwa.pl z siedzibą przy ulicy Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na kwiatynatelefon.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • z wdrożoną Polityką Prywatności;
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane, które przetwarzamy:
  • imiona i nazwiska;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • numer NIP;
  • ulica;
  • numer lokalu;
  • numer budynku;
  • miasto;
  • kod pocztowy.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kwiatynatelefon.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub, jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wprowadzoną mamy kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie osoby do tego upoważnione.

§ 3

Pliki cookies

 1. Witryna kwiatynatelefon.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają, więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


Polityka prywatności i pliki cookies

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Krimarg Prosystem z siedzibą przy ulicy Warszawskej 250,
  05-82 Kraków wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522-120-42-58, REGON: 141813722. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Procesorem Danych Osobowych jest firma nazwa.pl z siedzibą przy ulicy Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na kwiatynatelefon.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.